Pohádka

Bylo jedno království a v tom vládl jeden král, který měl tři dcery. Jednoho dne si je nechal zavolat, protože pojal úmysl, rozhodnout se, která z jeho dcer po něm převezme trůn. I pravil jim, když dívky na jeho příkaz předstoupily, aby mu každá z nich řekla, jak ho má ráda. Ta nejstarší pravila, že jej má ráda jako svoje nejkrásnější šaty, ta druhá pravila, že jej má raději, než svoje nejoblíbenější šperky. A s oběma odpověďmi byl starý král spokojen. Pak ale předstoupila nejmladší a řekla králi, že ho má radši, než fungující kanalizaci na zámku. I rozlítil se dobrý král nad drzostí své nejmladší a dal ji vyhnat ze zámku.

Jak to bylo dál?

Na zámku se najednou ucpaly odpady, král musel chodit čůrat do podhradí na hnojník a na velkou do kadibudky tamtéž. Pak nechal povolat odbornou firmu, aby vše opravila. A taky dal přivést svoji nejmladší dceru, uznal její moudrost a odkázal jí království. A všechno dobře dopadlo.