Pr články

Pr články by měly mít především kvalitní obsah, aby je někdo četl. Dále je důležitá správná forma, tedy dělení textu, počet slov, nadpisy, zvýraznění slov, klíčová slova, a zařazení zpětných odkazů. Dále je třeba tyto texty správně publikovat, aby měly nějaký účinek.
Pro Pr články je dobré znát vaši cílovou skupinu lidí, kteří je budou pravděpodobně číst. Médium, kam články umístíme, má vždy nějakou cílovou skupinu čtenářů, i když naše společnost, pro kterou je článek napsán, má široký záběr.

Informativní text

Důležité je, aby byly Pr články dobře informativní, a poutavé. Čtenář je pak přečte bez podezření, že právě přečetl reklamní text. A to je zásadní, nemělo by jít poznat, že jde o reklamu. Pokud text čtenáře zaujme, sám se rád podívá na vaše stránky pomocí odkazu.