Vodovodní přípojka

Jaké jsou podmínky pro uzavření písemné smlouvy žadatele na připojení se na veřejný vodovod o dodávce vody uzavřené s provozovatelem veřejného vodovodu? Žadatel o připojení na veřejný vodovod musí splňovat technické podmínky určené provozovatelům veřejného vodovodu týkající se zejména místa a způsobu vodovodní přípojka na veřejný vodovod včetně technických podmínek na umístění měřidla.

Kde se nachází místo plnění pro dodávku vody? Dodávka vody je kvalitou, množstvím a tlakem splněna vtokem vody z veřejného vodovodu do vodovodní přípojka.

Nechte vodovodní přípojka v rukou odborníků

Potřebujete zjistit „pouze“ technický stav vaší vodovodní přípojka? Zavítejte na naše internetové stránky a vejděte s námi v komunikaci. Poradíme a pomůžeme.